Atrakcije u Dugom Selu | Attractions in Dugo Selo

HRVATSKI | CROATIAN:

U Dugom Selu postoje nekoliko atrakcija i skulptura vrijedno za posjetiti kao što su stara križarska crkva Svetog Martina na Martin Bregu, gradski park i kula grofa Draškovića u Dugom Selu, gradska jezera i Paintball klub Dugo Selo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH | ENGLESKI:

There are several attractions and sculptures worth visiting in Dugo Selo, such as the old St. Martin’s crusade church  on Martin Breg, the town park and the Count Draskovic tower in Dugo Selo, the town lakes and the Paintball Club Dugo Selo.