Važne lokacije | Important locations

HRVATSKI | CROATIAN:

Sve važne lokacije kao što su Dom zdravlja, Policija i banke nalaze se u karti ispod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH | ENGLESKI:

All important locations such as Health Center, Police and Banks are listed in the map below.